Madura

(redirected from Madoera)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.

Madura,

a district in India where the condition was first described in 1842.
Madura foot - infectious fungal disease localized predominantly in the foot, having discharge from the exposed area. Synonym(s): Ballingall disease; maduromycosis
maduromycosis - Synonym(s): Madura foot
Medical Eponyms © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
Hasselman, Algemeen Overzicht van de Uitkomsten van bet Welvaart-onderzoek, gehouden op Java en Madoera in 1904-1905 (Batavia: Landsdrukkerij, 1919).
The report that resulted was the 12-volume Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java en Madoera.
van den Doel, De stille macht: Het Europese Binnenlands Bestuur op Java en Madoera, 1808-1942 (Amsterdam: Bert Bakker, 1994); Cornelis Fasseur, De Indologen: Ambtenaren voor de oost (Amsterdam: Bert Bakker, 1994).
For an illustration of these goals, see the reactions of Javanese elite women in the government report Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche bevolking op Java en Madoera. IX b3.
19 Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera [hereafter OMW]: Samentrekking van de Afdeelingsverslagen over de uitkomsten der onderzoekingen haar De Economie van de Desa in de Residentie Soerabaja (Weltevreden: Boekhandel Visser, 1909) [hereafter ED Residentie Soerabaja], p.
50 Ontwerp-ordonnantie tot Herziening der Regelen omtrent de verhuur van Grond door Inlanders aan Niet-Inlanders op Java en Madoera (Batavia: Landsdrukkerij, 1895), p.