Madura

(redirected from Madoera)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.

Madura,

a district in India where the condition was first described in 1842.
Madura foot - infectious fungal disease localized predominantly in the foot, having discharge from the exposed area. Synonym(s): Ballingall disease; maduromycosis
maduromycosis - Synonym(s): Madura foot
References in periodicals archive ?
Hasselman, Algemeen Overzicht van de Uitkomsten van bet Welvaart-onderzoek, gehouden op Java en Madoera in 1904-1905 (Batavia: Landsdrukkerij, 1919).
The report that resulted was the 12-volume Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java en Madoera.
Fokken's Reports of 1896 and 1897, "Rapport Betreffende het Onderzoek Naar den Economische Toestand der Vreemde Oosterlingen op Java en Madoera en Voorstellen tot Verbetering", ARA, Ministerie van Kolonien, V, 17-4-1896-27; also Algemeen Handelsblad, 8 Apr.
For an illustration of these goals, see the reactions of Javanese elite women in the government report Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche bevolking op Java en Madoera.
19 Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera [hereafter OMW]: Samentrekking van de Afdeelingsverslagen over de uitkomsten der onderzoekingen haar De Economie van de Desa in de Residentie Soerabaja (Weltevreden: Boekhandel Visser, 1909) [hereafter ED Residentie Soerabaja], p.