MacIntyre, William

(redirected from MacIntyre disease)

MacIntyre,

William, English physician, 1791-1857.
MacIntyre disease - Synonym(s): Kahler disease
Medical Eponyms © Farlex 2012