yoghurt

(redirected from Maast)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms.

yo·gurt

, yoghurt (yō'gŭrt),
Fermented, partially evaporated, whole milk prepared by maintaining it at 50°C for 12 hours after the addition of a mixed culture of Lactobacillus bulgaricus, L. acidophilus, and Streptococcus lactis; consumed as a food.
[Turkish]
A smooth semisolid dairy product produced by fermenting milk with Lactobacillus acidophilus and other bacteria that convert lactose into lactic acid. It is regarded as a healthy food and among other benefits, lowers the incidence of respiratory problems, lactose intolerance and vaginal candidiasis

yoghurt

a product of fermented milk. Boiled milk is inoculated with Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus and incubated at 45 °C until the lactic acid content is 0.85–0.9%.

yo·gurt

, yoghurt (yō'gŭrt)
Fermented, partially evaporated, whole milk prepared by maintaining it at 50°C for 12 hours after addition of a mixed culture of Lactobacillus bulgaricus, L. acidophilus, and Streptococcus lactis; consumed as a food.
[Turkish]

yogurt, yoghurt

a form of curdled milk produced by fermentation with organisms of the genus Lactobacillus. Used in the treatment of convalescing calves and other young animals after attacks of diarrhea.
References in periodicals archive ?
Teadmine, et oled killukene kodumaast enesest, ivakene pmunistunud viljapollust, maast ja metsast, lapikene sinitaevast ja raasukene valendavast kasest.
Pohjuseks, miks pole margata progressi kiijanike juures, kes soidavad pealinna, nimetab Potanin lahtirebitust oma territooriumist, maast, kus kirjanik "sundis ja kasvas".
Uusmaasaajad tunnetasid, et ellujaamise ainukeseks teeks on kas saadud maast loobumine voi uhinemine suuremateks majapidamisteks.