LLE


Also found in: Acronyms.

LLE

Left lower extremity
McGraw-Hill Concise Dictionary of Modern Medicine. © 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
Cawsom wledd o wrando ar Rowan Williams yn trafod pwysigrwydd lle a gofod ac uchafbwynt y penwythnos i mi oedd gwrando ar y nos Sadwrn ar gor meibion Carnguwch yn canu yn eglwys San Hywyn.
In the following main parts of this article, we start with the chaotic nature of fingertip pulse waves, and then explain, by mathematical modelling and anaesthetic experiment, what information is indicated by the LLE that is obtained from the fingertip pulse waves.
For LLE researchers, many of whom direct projects on behalf of the US Department of Energy, faster performance means scientists can achieve higher degrees of accuracy and productivity than ever before -- a crucial advantage, because LLE scientists expect their experiments to grow only more complicated in the future.
The largest market for LLE is the agricultural/food & beverage industry, which makes up approximately 31% of the market.
Ond mae yna "Orllewin" arall hefyd, lle mae yna fywyd Cymraeg cry' - ymhlith y boblogaeth sydd ar ol.
Roedd fy ffrind yn chwerthin am fy mhen i, nes i mi gael neges yn deud: 'Panic - di'r pasport ddim lle mae o i fod!' Naaa!
Maen nhwthau hefyd, yn aml, yn cychwyn o'r lle rong.
Amgueddfa Ddistaw, lle y ceir ynghyd Gasgliad teg o lawysgrifau Pan y byddo eu gwrthrychau Wedi'u gwasgar dros y byd Beth yw Album?
Y Lle (S4C, 10.30pm) Ar S4C heno ymunwch hefo Griff Lynch a chriw Y Lle ar gyfer y ffasiwn, gadjets a''r pynciau diweddara'.'.
Ond na lle rydyn ni, gyda'r gan yn cael ei chwarae ar Radio Cymru fel ryw fersiwn wyrdroedig o Rhedeg i Paris ddwy flynedd yn ol, a finne'n trio meddwl oedd na fodd o fynd i Paris y tro hwn.