lift

(redirected from Lifft)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia.

lift

Sports medicine
noun The raising of an extremity.

Vox populi-UK
noun Elevator.

LIFT

Abbreviation for:
Late Intervention Following Thrombolysis
Local Improvement Finance Trust, see there

lift

(lift)
1. To raise or elevate.
2. The act of lifting.
3. A device for lifting.
[O.E., lypta]

lift

(lift)
1. To raise or elevate.
2. A material used to equalize the length of a shortened side of the body with the unshortened, normal, side, as on a shoe. Synonym: wedge (3)
References in periodicals archive ?
The Lifft Sling has been designed to offer supreme levels of comfort and style for both parents and baby, and is incredibly easy to use.
Wedi wythnos brysur, fe fydd yr Archdderwydd T James Jones yn cael lifft gan Michael yn ei dacsi ac fe gawn ni'r cyfle i fwynhau perfformiadau gan y Wyrligigs a Ginge & Cello Boi.
Ac roedd Mam ac Anti Lisa am gychwyn i lawr yn gynnar fore Iau beth bynnag - lifft yno ac yn l.
Ar l cyrraedd y lle, dyma roi'r gr yn y lifft i fynd i fyny," meddai Arfon.
Ond cofiaf gael lifft ganddo unwaith o Gaerdydd i Aberystwyth, a dyna un o''r teithiau difyrraf i mi eu cael, a dydi hynny ddim syndod.