lift

(redirected from Lifft)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia.

lift

Sports medicine
noun The raising of an extremity.

Vox populi-UK
noun Elevator.

LIFT

Abbreviation for:
Late Intervention Following Thrombolysis
Local Improvement Finance Trust, see there
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.

lift

(lift)
1. To raise or elevate.
2. The act of lifting.
3. A device for lifting.
[O.E., lypta]
Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing © Farlex 2012

lift

(lift)
1. To raise or elevate.
2. A material used to equalize the length of a shortened side of the body with the unshortened, normal, side, as on a shoe. Synonym: wedge (3)
Medical Dictionary, © 2009 Farlex and Partners
References in periodicals archive ?
The Lifft Sling is available in three different colour combinations in sizes from 8-10 through to 18-20, as well as S, M and L sizes for new dads too.
Mi gawson ni ambell lifft ddigon od hefyd, ond roedd fy Ffrangeg Lefel 'O' yn ddigon da i'n cael allan o bob twll.
Bydd Harri'n mynd ar drywydd rhai o hanesion trafnidiaeth y fro o'r Cariwrs lliwgar oedd yn arfer rhoi lifft iddo'n fachgen, i'r ceir sy'n cludo'r ymwelwyr i'r penrhyn bob haf.
Wedi dringo mewn lifft guddiedig oddi wrth lygad y cyhoedd dyma gyrraedd y sanctwm lle'r oedd y perchennog yn trafod ei nwyddau gyda chwsmeriaid dethol.
Ro'n i'n meddwl mod i wedi deud na fyddwn yn eu cyfarfod am ddeg ym Meddgelert i gael lifft i Ryd-ddu er mwyn cerdded yn ol - achos dwi'm yn gallu cerdded yn rhy dda (mae'r goes wedi dechrau chwyddo).
Wedi wythnos brysur, fe fydd yr Archdderwydd T James Jones yn cael lifft gan Michael yn ei dacsi ac fe gawn ni'r cyfle i fwynhau perfformiadau gan y Wyrligigs a Ginge & Cello Boi.
Mae cegin hwylus yma, lifft ar fin cael ei osod i hwyluso mynediad, ystafell i'r plant yn y cefn, a peth cyfarwydd yw gitar yn y sedd flaen.
Ac roedd Mam ac Anti Lisa am gychwyn i lawr yn gynnar fore Iau beth bynnag - lifft yno ac yn l.
Fedrwch chi ddim aros i ddarllen ymlaen a fyddwch chi`n ffeindio eich hun yn cuddio llyfr ar eich pen-glin wrth y bwrdd bwyd neu`n derbyn lifft i`r gwaith gan y cymydog ry`ch chi`n gasau er mwyn cael darllen ar y daith.