Leser


Also found in: Wikipedia.

Le·ser

(lā'zār),
Edmund, German surgeon, 1828-1916. See: Leser-Trélat sign.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
Die agtergrond van die verskeidenheid skrywers en die opdrag om outobiografies te skryf het die gevolg dat die leser kennis maak met en 'n beeld kry van 'n samelewing tot sover terug as die middel van die vorige eeu.
Immelman is 'n meesterlike storieverteller, wat die omgewing en natuur van die Namibwoestyn op so 'n wyse voorstel dat dit vir die leser byna sigbaar word.
Die betrokkenheid van die leser by 'n verhaal word allerwee as belangrik beskou, veral ten opsigte van jong lesers.
Die leser neem kennis van 'n nostalgiese terugblik op dinge soos baarde, dagboeke, groot motors, kaartspel, kinderspeletjies soos kennetjie en waardes soos barmhartigheid.
Reeds met die eerste deurblaai van die bundel vang die interessante en vindingryke woordspeling in sommige titels die leser se oog, byvoorbeeld: Wie is ek as ek myself is?; Oombliklik die bliksem in!; Ek het, daarom is ek; Toe sien die wetenskap dat dit goed was; Gebed geweeg, ek te lig bevind; God eet uie.
Die Afrikaanse leser wat egter die laaste paar jaar deur Antjie Krog se vertalings toegang tot die Boesmanvertelling uit die Bleekversameling gekry het, sal weet dat hierdie soort beeld eintlik baie nader aan ons is.
Ek het saam met my seun hierheen gekom om aan te bied dat ons jou donnerse ruit sal betaal, nie om na jou strontstories oor kinders wat sokker speel te luister nie." Die roman lees gemaklik in Afrikaans en die leser word slegs herinner aan die Nederlandse omgewing deur die verwysings na spesifieke plekke en enkele handelinge wat nie in 'n Suid-Afrikaanse leefwereld alledaags is nie.
En dis wat die leser kry: 'kort-kortverhale, essays, sketse en anekdotes' (op die agterflap) te make met 'n outobiografiese verteller wat sy eie verhale vertel of verhale oor sy vriende of kennisse of mense met wie hy te doen gekry het.
Die leser kry 'n nugter en ongeromantiseerde blik op die Hebreers se daaglikse lewe en ontberings in die woestyn.