Leser


Also found in: Wikipedia.

Le·ser

(lā'zār),
Edmund, German surgeon, 1828-1916. See: Leser-Trélat sign.
References in periodicals archive ?
Tenders are invited for Hp Leser Jet Pro Mfp M128fn Print, Scan, Copy ,Fax Or Simailar
In 'n brief aan Beeid, op 15 Januarie vanjaar, betreur 'n swartgallige leser (ene "Wayne van Tzaneen") wat hy beskryf as die "verkragting van die Afrikaanse taal en taalreels" aan die hand van hermetiese poesie soos deur Gilbert Gibson gebesig.
Leser GmbH has gone "from strength to strength" since it first set up its facility at Preston Farm Industrial Estate two years ago - despite the difficult economic climate.
In Waar die wereld wyd is (2010), deel Lategan Bredenkamp sy jeugherinneringe aan sy ervaringe en belewenisse in die distrik Postmasburg met die leser.
THE safety valve manufacturer Leser has been awarded ASME certification for its operations in Al Jubail, Saudi Arabia.
Die werk van Willem Anker is verwikkeld, gelaai met verrassende, onvoorspelbare wendings, vol metatekstuele verwysings en wemel van oordadige metaforiek (vergelyk sy debuutroman, Siegfried, sy dramas Slaghuis, Shroothonde en veral Sahrament) wat telkens 'n aktiewe betrokkenheid van leser of kyker veronderstel.
Leser outlined the background to the draft Sports Foods Directive, policy options and ESSNA's preferred solutions--in addition to a call to action, encouraging companies with a vested interest in this area to join the groundswell of support and become members of ESSNA.
Die romanas 'n grap waarin die leser 'n medepligtige word, word via Freud en Jerry Aline Flieger geanaliseer.
Leser has introduced a new pilot-operated safety valve series.
Former R&D sports nutritionist for GlaxoSmithKline (GSK), Suzane Leser joins as Commercial Nutrition Manager, while Dr Marianthi Faka has been promoted to Commercial Technical Manager having overseen significant technical process developments within Volac.
WAR AND SPACE appears in its first volume to offer selected short stories by Leser Del Rey, part of a two-volume series.
Der aufmerksame, mit dem Sanskrit wohlvertraute Leser gewinnt somit nicht nur einen vortrefflichen Einblick in den allmahlichen Fortschritt des PW, sondern vermag auch gut den zahlreichen Problemen nachzugehen, denen sich B.