cupola

(redirected from Kupola)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.
Related to Kupola: cupola

cupula

 [ku´pu-lah] (pl. cu´pulae) (L.)
a small, inverted cup or dome-shaped cap over a structure.
Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved.

cu·pu·la

, pl.

cu·pu·lae

(kū'pū-lă, kū'pū-lă), [TA]
A cup-shaped or domelike structure.
Synonym(s): cupola
[L. dim. of cupa, a tub]
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

cu·pu·la

(kŭp'ū-lă) [TA]
A cup-shaped or domelike structure.
Synonym(s): cupola.
[L. dim. of cupa, a tub]
Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
Bazilikinis baznycios turis, arkados konstrukcija paveldeti is antikos, atskira varpine, apside uzsibaigiantis choras, placios navos ir reti skliautai--Lombardijos romanines architekturos bruozas, taciau transepto kupolas, apvalia krikstykla dengiantis ambulatuaras, katedros vidaus mozaikos--Bizantijos architekturos elementai, o azuriniuose architekturos elementuose izvelgtina arabu itaka (Moffet et al.
herringbone masonry--eglutiskasis muras, horseshoe arch--pasagine arka, saucer-shaped dome--lekstasis kupolas, sawtooth roof--pjukliskasisi stogas, trefoil arch--trilape arka, vermiculated masonry--kirmeliskasisi muras, umbrella dome--sketiskasis kupolas.
Kaip ir baroko laiku baznyciose, cia taip pat kupolas yra erdves ir mastelio artikuliavimo priemone.