Kjelland, Christian

(redirected from Kjelland blade)

Kjelland,

(Kielland), Christian, Norwegian obstetrician, 1871-1941.
Kjelland blade
Kjelland forceps - an obstetrical forceps having a sliding lock and little pelvic curve.
Kjelland obstetrical forceps
Kjelland rotation
Medical Eponyms © Farlex 2012