Kaveggia, E.F.

(redirected from Kaveggia, EF)

Kaveggia,

E.F.,
Opitz-Kaveggia syndrome - see under Opitz, John M
Medical Eponyms © Farlex 2012