Jervell & Lange-Nielsen syndrome

Jervell & Lange-Nielsen syndrome

Long Q-T syndrome, see there.