jurisprudence

(redirected from Iurisprudentia)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Encyclopedia.

jurisprudence

 [jo̳r″is-proo´dens]
the science of the law.
medical jurisprudence the science of the law as applied to the practice of medicine; see also forensic medicine.

jur·is·pru·dence

(jūr'is-prū'dens),
The science of law, its principles and concepts.
[L. juris prudentia, knowledge of law]

jurisprudence

/jur·is·pru·dence/ (jldbomacr″is-proo´dens) the science of the law.
medical jurisprudence  the science of the law as applied to the practice of medicine.

jurisprudence

[jo̅o̅′rispro̅o̅′dəns]
Etymology: L, jus, law, prudentia, knowledge
the science and philosophy of law. Medical jurisprudence relates to the interfacing of medicine with criminal and civil law.

jurisprudence

The science of law. Medical jurisprudence is another term for FORENSIC MEDICINE.

jur·is·pru·dence

(jūr'is-prū'dĕns)
Legal principles and concepts.

jurisprudence

(jŏŏr´isproo´dəns),
n the philosophy of law.
jurisprudence, dental (forensic dentistry),
n 1. the science that teaches the application of every branch of dental knowledge to the purposes of the law; this also includes the elucidation of doubtful legal questions.
n 2. the state laws and codes covering the legal limitations of the practice of the profession of dentistry.
n the science that applies the principles and practice of the different branches of medicine in the elucidation of doubtful questions in a court of justice. Also called
forensic medicine.

jurisprudence

the science of the law.

medical jurisprudence
the science of the law as applied to the practice of medicine.
References in periodicals archive ?
Notum est momentum quod hisce in causis probationi peritiali tribuitur, nam agitur de consilio <<technico-sientifico>> quod, si praeditum notis a iurisprudentia stabilitis, magnum auxilium iudici in cognitione et ponderatione totius causae praestat.
Os romanistas costumam apontar como razao do exito deste periodo a criacao de duas fontes do direito especificamente romanas: os editos dos magistrados e a iurisprudentia.
53) Dizemos "finalidade nuclear' porque no mencionado fragmento--da autoria de Ulpiano--tambem se afirma que a iurisprudentia visa que os cidadaos vivam honestamente (honeste vivere) e que nao lesem a outrem (alterum non laedere).
gentium, el ius honorarium y por supuesto la iurisprudentia.
explanatur in una coram eodem Ponente, diei 14 octobris 1992: <<Non unam factispeciem complectitur simulatio totalis in iurisprudentia Nostri Fori, uti scite animadvertit R.
1055, [seccion] 2 de inseparabilitate sacramenti et contractus connbialis pro baptizatis, in doctrina et iurisprudentia N.
16: <<praevalens iurisprudentia retinet incapacitatem assumendi essentiales matrimonii obligationes tunc tantum verificari "ubi constat, una ex parte, nupturientem capacem fuisse volendi ad praefata onera se obligare (quod requirit normalitatem psychici processus deliberationis et decisionis); ex alia parte vero, eundem fuisse incapacem adimplendi obligationem volitam" (coram PINTO, decr.
lt;<De iurisprudentia rotalis recentiore circa simulationem totalem et partialem (cc.