Innie


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.
A popular term for an indented belly button (umbilical cord residuum)
References in periodicals archive ?
Innie and Outie forms of Tantra also evolved in the West.
Arrested were Hadja Idang Pacsa and Malaysians Innie Rajik, Mucer Bin Abbas and Mussa Binti Jamiri.
Each piece has one 'outie' jigsaw tab and one 'innie' jigsaw socket; this makes it possible to assemble the pieces into a single, continuous loop where every piece's outie has been fitted into some other piece's innie.
In "Kinnesman" lees ons: "Ek ek nog nooit so relieved gevoel / omme poes te sien nie / al issit nette cartoon een"; in "Hammie": "Jy worry bieter as jy ytgerus is"; in "ek druk my naam innie as": "Ek stap narie braaiblik toe.
London, August 4 (ANI): An innie belly button is home to at least 60 to 100 or more species of bacteria, fungi and yeasts, according to new research.
Die Onse Vader Onse Vader wat innie jimmel in sit, ons wil nou vedag net vi U kom bid: Lat U se Naam tog by ons ok geheilig raak, lat U se Kapteinskap hie kom staningse maak, lat U se Wil hie oener by ons oppie grond ok gebere sos da bo tissennie sterretjiese rond, en gjee vi ons vedag onse koppietjie meel, vegjeef ons al onse geskjel en onse gesteel, want sos ons nou yt U se Woord yt weet: ons moet die naaste se sondese ok vegjeet.
W innie and Family, Southampton FENLON -GWENDOLINE (GWEN), May 25, 2009.
As skrywer is Hans du Plessis veral bekend vir Innie skylte vannie Jirre: Griekwapsalms en ander gedigte en die jeugverhale Bakgat, en wat dan van my en Dis 'n flippen stukkende wereld die, my ou.
Until rivalry two wives divorced and Winnie he divorced Both exploiting l this month, there has been deep between the offspring of his first ives - Evelyn Mase, who he ed in 1958 and who died in 2004, innie Madikizela Mandela, who orced in 1996.
But just like an innie belly button, innie nipples are perfectly healthy.
In my wereld is daar plekke wat kan praat 'n kloof, 'n koppie, die hoek van 'n straat Klippe sing innie grond Hulle maak gesond Al lyk hulle vir jou so stom and bont (I.
W innie The Witch: County and Swinton Hurdle winner put the Bridgwaters on the map