IANC


Also found in: Acronyms.

IANC

Abbreviation for International Anatomical Nomenclature Committee. See: Nomina Anatomica.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
El FCAT, FICAT o FIPAT (denominaciones sucesivas de un mismo organismo), que depende de la Federacion Internacional de Asociaciones de Anatomistas (IFAA) y que sucedio al International Anatomical Nomenclature Committee (IANC), esta integrado por reconocidos profesores e investigadores que se reunen periodicamente en distintos paises para tratar la terminologia morfologica.
...........5 HorseP lay ............................19 Bloodstock World..................20 Markets ................................22 RPSUNDAYPULLOUT Questionnaire ........................3 Crossword ..............................4 FromThe Vaults ......................4 TheBigRead ..........................5 PictureOfThe Week ..............8 OnLocation ..........................10 IanC arnaby..........................11 WhereAreTheyNow?
Debido fundamentalmente a la gran sinonimia de los terminos que seran abordados, se hizo necesaria la utilizacion de los terminos que aparecen en la Nomina Anatomica aprobada por el IANC, el ano 1985 en Londres y publicada en Edimburgo en 1989.
Finalmente, con respecto a los terminos usados para las venas superficiales del miembro superior, la actual Terminologia Anatomica, que es una creacion conjunta de la Comision Federativa de la Terminologia Anatomica (FCAT) y de 56 asociaciones que son Miembros de la Federacion Internacional de Anatomistas (FIAA), no pudo establecer una relacion de trabajo entre el Comite Internacional de Nomenclatura Anatomica (IANC) y la FCAT, y por tanto, las modificaciones efectuadas a la actual terminologia son muy pocas.
Mae hyd yn oed yr Unol Daleithiau yn y categori yna ond does ar yr Iancs ddim angen rhagor o fuddugoliaethau mewn dim.
Ar ol gweithgareddau'r Orsedd, dyma fynd i gael te, a dyma un o'r Iancs yn gofyn i Llew 'Are you an actor or something' a Llew yn ateb - 'No I am real!' "Wel, fydda i ddim gallu dweud hynny achos mi fydd yna dri ohona'i a fydda i ddim yn siwr iawn pwy fydd y fi go-iawn, ond dwi'n edrych ymlaen i weld y sioe yn arw."
Yr Iancs oedd yr atyniad ond yn sgl rhain mi roedd llawer o hwyl a helynt i'w gael.