References in periodicals archive ?
Dywedodd Olivia Marks-Woldman, prif weithredwr Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost: "Fe wnaeth yr Holocost fygwth gwead gwareiddiad, ac mae wedi cael goblygiadau i ni i gyd.
Mae 'na ddegau o ffilmiau am yr Holocost ond mae straeon Ed Mosberg a nifer yr un fath a fo, yn dal heb eu clywed.
Ond dros y 13 blynedd dwytha mae o hefyd wedi bod yn gwneud ffilm am bobol fel Ed Mosberg wnaeth oroesi'r Holocost, ac yn cofnodi eu tystiolaeth a'u straeon.
Cofeb i Kthe Bosse, nain Heini Gruffudd, yn Lutherstadt Wittenberg Y gofeb drawiadol yn Berlin i'r rhai a laddwyd yn yr Holocost Heini Gruffudd, a'i ferch Nona Gruffudd-Evans a'i wyresau, Gwenllian, 8, a Greta, 7.
Mae'r straeon yn cynnwys y rhai hynny a garcharwyd mewn gwersylloedd, y rhai a dreuliodd y rhyfel yn cuddio, Partisans a goroeswyr Schindler, ac mae llawer ohonynt yn cael eu ffilmio'n dychwelyd i ble roeddent ar adeg y Shoah neu'r Holocost.
Ffilm newydd gan Mark Herman yw hon sydd yn adrodd hanes yr Holocost o safbwynt plant.
Yn eu plith mae Dydd yr Holocost a dydd Santes Dwynwen, Gwyl Ddewi a Sul y Mamau, Eisteddfod yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol, dechrau'r tymor pel-droed a dydd Owain Glyndwr, Dygwyl y Meirw a Phentymor, noson tan gwyllt a Sul y Cofio, ynghyd a Chofio Llywelyn.
Ond er nad yw'r rheswm dros yr armagedon yn eglur, mae'r awdur yn awgrymu - yn bennaf trwy bresenoldeb y lludw tragwyddol sy'n bwrw cysgod dros yr haul a'r lleuad gan orfodi'r teithwyr i anadlu drwy fasgiau difyfyr - mai holocost niwclear arweiniodd at y sefyllfa hon.
S'n am Gitta Sereny yr ydw i ac er i rai deimlo iddi fod yn rhy gydymdeimladwy tuag at bobl megis y llofrudd Mary Bell, a Franz Stangl sef un o arweinwyr yr Holocost, ac yna Albert Speer a fu'n ddyn pwysig yn llywodraeth Hitler, daliodd ei thir.
Gallai India hawlio Llundain gyfan am yr hyn ddioddefon nhw dan yr ymerodraeth - yn cynnwys marwolaeth tua deg miliwn o bobl yn yr holocost Fictorianaidd, pan oedd y Saeson yn allforio bwyd i Loegr ac India'n llwgu.
MAE ymweliad ag Ysgol Rhyngwladol ar gyfer Astudiaethau Holocost yn Yad Vashem, Jerwsalem yn ystod y r haf wedi ysbrydoli athrawes Addysg Grefyddol Christine Cooper i ddatblygu a gwella ei harferion addysgu a chynhyrchu canllaw athrawon sy'n ymwneud a'r Holocost ar gyfer athrawon eraill o fewn ei hawdurdod addysg lleol.