Holocaust

(redirected from Holocost)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.
The constellation of activities carried out by the Nazis specifically directed at the annihilation of Lebensunwertes Leben—‘lives unworthy of life’—and resulting in the genocide committed against Jews and others, including Gypsies, the mentally disabled, and those with mental disorders
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Dywedodd Olivia Marks-Woldman, prif weithredwr Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost: "Fe wnaeth yr Holocost fygwth gwead gwareiddiad, ac mae wedi cael goblygiadau i ni i gyd.
Mae 'na ddegau o ffilmiau am yr Holocost ond mae straeon Ed Mosberg a nifer yr un fath a fo, yn dal heb eu clywed.
Ond dros y 13 blynedd dwytha mae o hefyd wedi bod yn gwneud ffilm am bobol fel Ed Mosberg wnaeth oroesi'r Holocost, ac yn cofnodi eu tystiolaeth a'u straeon.
Cofeb i Kthe Bosse, nain Heini Gruffudd, yn Lutherstadt Wittenberg Y gofeb drawiadol yn Berlin i'r rhai a laddwyd yn yr Holocost Heini Gruffudd, a'i ferch Nona Gruffudd-Evans a'i wyresau, Gwenllian, 8, a Greta, 7.
Mae'r straeon yn cynnwys y rhai hynny a garcharwyd mewn gwersylloedd, y rhai a dreuliodd y rhyfel yn cuddio, Partisans a goroeswyr Schindler, ac mae llawer ohonynt yn cael eu ffilmio'n dychwelyd i ble roeddent ar adeg y Shoah neu'r Holocost.
Ffilm newydd gan Mark Herman yw hon sydd yn adrodd hanes yr Holocost o safbwynt plant.
Yn eu plith mae Dydd yr Holocost a dydd Santes Dwynwen, Gwyl Ddewi a Sul y Mamau, Eisteddfod yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol, dechrau'r tymor pel-droed a dydd Owain Glyndwr, Dygwyl y Meirw a Phentymor, noson tan gwyllt a Sul y Cofio, ynghyd a Chofio Llywelyn.
Ond er nad yw'r rheswm dros yr armagedon yn eglur, mae'r awdur yn awgrymu - yn bennaf trwy bresenoldeb y lludw tragwyddol sy'n bwrw cysgod dros yr haul a'r lleuad gan orfodi'r teithwyr i anadlu drwy fasgiau difyfyr - mai holocost niwclear arweiniodd at y sefyllfa hon.
S'n am Gitta Sereny yr ydw i ac er i rai deimlo iddi fod yn rhy gydymdeimladwy tuag at bobl megis y llofrudd Mary Bell, a Franz Stangl sef un o arweinwyr yr Holocost, ac yna Albert Speer a fu'n ddyn pwysig yn llywodraeth Hitler, daliodd ei thir.
Gallai India hawlio Llundain gyfan am yr hyn ddioddefon nhw dan yr ymerodraeth - yn cynnwys marwolaeth tua deg miliwn o bobl yn yr holocost Fictorianaidd, pan oedd y Saeson yn allforio bwyd i Loegr ac India'n llwgu.
MAE ymweliad ag Ysgol Rhyngwladol ar gyfer Astudiaethau Holocost yn Yad Vashem, Jerwsalem yn ystod y r haf wedi ysbrydoli athrawes Addysg Grefyddol Christine Cooper i ddatblygu a gwella ei harferion addysgu a chynhyrchu canllaw athrawon sy'n ymwneud a'r Holocost ar gyfer athrawon eraill o fewn ei hawdurdod addysg lleol.