Holl


Also found in: Wikipedia.

Holl

(hol),
Mortiz, Austrian surgeon, 1852-1920. See: Holl ligament.
References in classic literature ?
This stronghold was defended by Paul Holl, who, for several months, without provisions or ammunition, held out until Colonel Faidherbe came to his relief.
Mi aeth Gaynor trwy'r holl brofiad ar ei phen ei hun, heb ddweud wrth Hywel hyd yn oed," esbonia Sharon Roberts, sy'n chwarae rhan Gaynor.
Yr unig broblem yw bod y rhan fwya o'r rhaglenni radio a theledu fel tasen nhw'n dod o stabl Dim Byd, o'r prif newyddion nosweithiol, y sylwebaethau ar y fflam Olympaidd a'r holl firi gyda'r Jiwbil.
Hefyd yn y rhaglen, gwasanaeth cynhwysfawr o holl ganlyniadau'r dydd, a'r straeon diweddara o'r byd pl-droed.
This new building by Steven Holl extends the University of Iowa's department of art and art history.
A oedd angen yr holl dn gwyllt, y sgrns mawr i'n hysbysu ein bod newydd weld "cic gosb" pan ry'n ni i gyd yn gwbod i ni weld cic gosb?
Cofiwch hefyd am yr uchafbwyntiau gyda''r nos a''r gwasanaeth di-dor ar S4C2 sy''n dangos holl gystadlu'r prif lwyfan yn y pafiliwn o 11am.
Balancing or intermingling solid and void, opaque and transparent, the rational and the intuitive, Holl has aimed to build buildings with memorable plastic sensibility.
Emyr Penlan, Lowri Morgan, y gohebydd Wyn Gruffydd a Howard Davies, cyn-bencampwr ralo Prydain, fydd yn cyflwyno'r holl fuddugoliaethau a'r damweiniau yn y gyfres sydd wedi'i disgrifio gan Motorsport News - beibl y byd moduro - fel "y rhaglen ralo orau yn y byd".
Bydd gwasanaeth di-dor ar S4C2 yn dangos holl gystadlu'r prif lwyfan yn y pafiliwn drwy gydol yr wythnos o 11am.
Steven Holl and the sculptor Jene Highstein (who, unlike most of the other teams, had already worked together, at the Kiasma Museum, Helsinki) collaborated on a stunning 9m tall ice cube, Oblong Voidspace.
Mae'r we yl yn dathlu ei phen-blwydd yn 150 oed, a bydd S4C ynghanol y dathliadau a'r bwrlwm, yn dod 'r cystadlu, adloniant, digwyddiadau a holl storau'r maes a thu hwnt, trwy gydol yr wythnos.