HANE


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

HANE

Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

HANE

Hereditary angioneurotic edema, see there.
McGraw-Hill Concise Dictionary of Modern Medicine. © 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
References in periodicals archive ?
Hane earned his bachelor's degree from Clark University.
As archery season approached, Hane had patterned the deer and knew the exact times they fed, when they would leave and in which direction they headed.
Efo'r hen ffermdy a godwyd ar ran o safle'r abaty, mi fydd hefyd yn dweud hanes amaeth a chefn gwlad yng Nghymru yng nghanol y ganrif ddiwetha', yn union cyn i'r byd a'r Gymru wledig newid yn llwyr ac am byth.
Hanes Australasia also sells Bonds basic apparel, Playtex intimate apparel and Champion activewear in Australia.
He's had more frequent pain." said Hanes' lawyer Lepisto.
For the three days - Friday through Sunday - following Thanksgiving, "we have the run of the house," Hanes says.
The Reverend Canon Hubert Stanley Hanes UE, descendant of the Loyalist, Joseph Hanes UE, became a member of Kawartha Branch on 15 March 2004.
"Mae rhai o'r arwyr yn amlwg iawn, rhai fel Owain Glyn Dwer a Llywelyn Ein Llyw Olaf, o gymharu rhai fel y Dywysoges Nest, o bosib, lle nad oes cymaint yn gyfarwydd 'i hanes. Mae hi'n daith ar hyd y canrifoedd hefyd mewn un ystyr, gyda Dewi Sant y cynharaf o'r arwyr, a Guto Nyth Brn y diweddaraf.
"It's a southern expression," said Hanes, who was born in Marietta, Ga.
Before the idea could get cold, Hanes scored a patent and a manufacturing deal.
has begun carrying Hanes brand products in all 6,300 of its stores.