Geref

Geref

A brand name for SERMORELIN.
References in periodicals archive ?
Ned Geref Teologiese Tydskrif 54:1&2 (2015), 1-9.
Dolamo, "The South African Church Struggle against Apartheid (1948-1990) A Theological-Ethical Critique", in Ned Geref Teolgiese Tydsrif, vols 3 & 4, September and December 2000, p.
Dolamo, "The South African Church Struggle against Apartheid (1948-1990) A Theological--Ethical Critique", in Ned Geref Teolgiese Tydsrif, vols 3 & 4, September and December 2000, p.
See my analysis published in Afrikaans as "Die Belharstryd in ekumeniese perspektief," Ned Geref Teologiese Tysdkrif, vol.
Die Sendingpraktyk van die Ned Geref Kerk: Enkele tendense vanaf 1952 tot met die eeuwenteling, Verbum et Ecclesia 24 (1) 2003, 213-231.