FOSB

(redirected from GOSB)
Also found in: Acronyms.

FOSB

A gene on chromosome 19q13.32 that encodes a leucine zipper DNA-binding FOS-type nuclear phosphoprotein, which dimerises with proteins of the JUN family to form the transcription factor complex AP1. FOS proteins regulate cell proliferation, differentiation and transformation, and may be associated with apoptosis.
References in periodicals archive ?
Upon closer examination of the cytosolic and mitochondrial calcium levels in myoblasts transfected with Ad-GosB or Ad-siGosB, the data indicate that activation of intracellular [Ca.sup.2+] triggers cellular dysfunction and cell death [18, 19], and GosB promotes the formation of calcium deposits [6, 7].
Dioddefodd y gosb am mai ef oedd unig arwerthwr y cylch a gytunodd i werthu eiddo ffermwyr a thyddynnwyr tlawd oedd wedi mynd i ddyled.
Dau ddiwrnod oedd wedi pasio ers i'r ddeddf newydd yma yn erbyn ffonio wrth yrru ddod i rym gyda'r gosb anhygoel o PS100 cyn iddyn nhw fy nal i wrthi wythnos diwetha.
Roedd bod yn offeiriad Pabyddol yn cario'r gosb eithaf yng Nghymru a Lloegr yr adeg honno, ac roedd ysbiwyr y Goron yn eu gwylio'n ofalus, trwy smalio bod yn Babyddion eu hunain.
Os oedd o'n droseddwr yng ngwir ystyr y gair, yna dylai fod wedi ymddangos ger bron llys i reithgor gael clywed y dystiolaeth, a phenderfynu ar gosb haeddianol os oedd yn euog.
Wrth i mi lunio'r golofn hon wn i ddim pa gosb a ddaw i'w rhan ar wahan i'r ddirwy sy'n chwerthinllyd o bitw.
Y gosb eithaf fyddai cael fy nghlymu i bolyn ynghanol y dorf yna yng Ngwyl Werin Caergrawnt, gyda drip o gwrw go iawn a chrys T Billy Bragg.
Yn ol Llyfr Blegywryd y gosb oedd lladd un o bob deg o'r moch hyd at gyfanswm o naw, a phob un ar ol hynny!
Y Ffrancwyr aeth a'r fuddugoliaeth y diwrnod hwnnw, er gwaethaf ymdrechion Tom Brown a sgoriodd gais yn gynnar yn y gem, a Tom Prydie yn trosi ac yn ychwanegu pedair gol gosb. Mi fydd angen i'r Dreigiau fod yn llawer cywirach heno os am fuddugoliaeth hanesyddol oddi cartref.
A dyddiau hyn, pan mae ffonau symudol yn bopeth i bobl ifanc, mae hynny'n fwy o gosb na dim.
Wedi ei ordeinio yn Eglwys Gadeiriol Ty Ddewi yn 1941 a phriodi yn 1944, aeth ar long yr Aquitania i weithio yn Nassau, y Bahamas fel athro a chaplan carchar, a do, mi fu'n rhaid iddo ddelio gyda sawl carcharor oedd yn wynebu'r gosb eithaf (crogi ydi hynny yn y Bahamas o hyd).
Alla i ddim peidio chwerthin wrth glywed straeon am Albanwyr yn cwyno fod rhaid i Gymry dwyllo er mwyn ennill gem bel-droed, wrth iddyn nhw ac amryw yn y wasg Seisnig awgrymu i Gareth Bale ddeifio i gael ei gic gosb nos Wener diwethaf.