phoneme

(redirected from Fonem)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

phoneme

 [fo´nēm]
the smallest distinct unit of sound in speech; the basic unit of spoken language.
Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved.

pho·neme

(fō'nēm),
A speech sound.
[G. phōnēma, a voice]
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

pho·neme

(fō'nēm)
The smallest sound unit that, in terms of the phonetic sequences of sound, controls meaning.
[G. phōnēma, a voice]
Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing © Farlex 2012

phoneme

One of the many sounds in speech that distinguish the meaning of one word from another, as in the case of ‘b’ and ‘w’ which distinguish, for instance, ‘bed’ and ‘wed’ in English.
Collins Dictionary of Medicine © Robert M. Youngson 2004, 2005

pho·neme

(fō'nēm)
The smallest sound unit that, in terms of the phonetic sequences of sound, controls meaning.
[G. phōnēma, a voice]
Medical Dictionary for the Dental Professions © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
U prvome, uvodnome poglavlju autor objasnjava osnovne morfonoloske pojmove kao sto su morfem i morf, fonem i fon, morfska granica i morfonoloska alternacija, imajuci u vidu i hrvatsku i stranu jezikoslovnu literaturu.
Prva je od njih da je kroz rjecnik provedena teorija da indoeuropski prajezik uopce nije imao fonema *a, cak ni kao rubni fonem te se zato u rekonstrukcijama ne pojavljuje.
Dugi jat izgovara poludugo, jednoslozno, u susretu s /l/ i /n/ i dugoga jata izgovara samo jedan fonem sto je u okvirima prihvacenoga izgovora: lijepi izgovara [Ae'p], snijeg [sne'g], osim sto bi trebao biti dugi slog.