Fananas

Fa·ña·nás

(fah-nyah'nahs),
J., Spanish physician. See: Fañanás cell.
References in periodicals archive ?
Fananas L, van Os J, Hoyos C, McGrath J, Mellor CS, Murray R.
Rhaid cyfaddef mai gwneud heb fananas oedd yr aberth mawr i''r gwr a minnau - rydan ni yn eu llowcio fel mwncis yn y ty hwn.
mangos, ffrwythau'r dioddefaint, pinafalau, sawl math o fananas a sawl math o ffrwyth arall nad oes gen i syniad beth yw eu henwau.
Las villas e inmuebles se situaban casi todos entre la ribera del Aragon hasta las tierras de Luna al sur: las villas de Biel, Obano, <<Abao>>, <<Robusta>>, Fananas, Bailo, Lobera, Paternoy, Sigues, <<Artaso>> y Rompesacos con sus terminos respectivos.
The alliance is a symbiosis," adds Deutsche Bank analyst Luis Fananas.
Teithio milltiroedd llychllyd (un daith yn 9 awr yn y car), mynd yn gwbl sownd yn y llaid am ddwy awr (pan mae'n glawio yma, mae'n glawio o ddifri), cael gwers cario llwyth o fananas ar fy mhen, ysgwyd llaw a malu awyr efo cannoedd o blant bychain sy'n gwirioni pan welan nhw 'mozungo' (rhywun gwyn) ac yn rhedeg ar eich hol yn gweiddi 'How are you
Con algunos amigos y colegas fundo el "Comite de investigaciones psicologicas" y recopilo ademas una abundante casuistica de personas enfermas y sanas, entre las que se encontraba su propia esposa, Silveria Fananas Garcia.
Ximena Goldberg Hermo (1), Serafin Lemos Giraldez (2) and Lourdes Fananas Saura (1) (1) Universitat de Barcelona, Centro de Investigacion Biomedica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) and (2) Universidad de Oviedo, Centro de Investigacion Biomedica en Red de Salud Mental (CIBERSAM)
The psychosis-proneness scales RSAS and RPhA have been translated into different languages and they have been used in their adaptation to Catalonian language (Barrantes-Vidal, Fananas, Rosa, Caparros, Riba, & Obiols, 2002; Muntaner, Garcia-Sevilla, Fernandez, & Torrubia, 1988); however, they have not yet been adapted into Spanish following international standards (Muniz & Bartram, 2007), nor have the structure and nature of the dimensions conforming them been investigated.