FEL


Also found in: Acronyms, Encyclopedia.

FEL

Abbreviation for familial erythrophagocytic lymphohistiocytosis.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

AFF1

A gene on chromosome 4q21 that encodes a protein of undetermined nature; the record for this protein product was withdrawn by the HUGO Gene Nomenclature Committee.
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.

FEL

(fel)
Acronym for familial erythrophagocytic lymphohistiocytosis.
Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
Ie, mae'n agos ati ond nid yw'n hollol gysact ychwaith achos mae yna ddosbarth o bobl sydd fel petaent yn ymddyrchafu i'r orsedd honno, pa faint bynnag o gamgymeriadau a wnant yn ystod eu gyrfa.
Dyma i chi rai ffeithiau sy'n yr adroddiad: mae dau ym mhob pump rhywogaeth o amffibiaid mewn perygl o ddifodiant, fel mae un rhan o dair o'r cwrelau sy'n ffurfio riffiau, a thua un rhan o dair o rywogaethau morol eraill.
It added guidance had been sought to receive the earliest dispatch of electricity to national grid since the FEL power plants were ready and set to transmit power.
Inclusion criteria: We included studies only if their center point was FEL and non-communicable diseases.
Ar ddiwedd yr ail gyfres, adawom ni Myfanwy a'i ffrindiau wrth iddyn nhw ddelio a cholli Mr Jarman - gofalwr cwerylgar yr Eglwys, ac roedd Myfanwy wedi ymbellhau o'i rol fel Ficer yr Eglwys ac roedd hi'n Gaplan yng nghanol y dref.
Y ddadl arall yr wythnos hon yw fod rhai allan yna yn dal i gredu - rhai fel Cleif Harpwood sydd yn l yn gigio, achos fod angen rhai fel Cleif allan yna.
Er, rhaid cyfaddef, fod ffiniau canu gwlad a roc a rol yn cydgyffwrdd, a'r mae'r ffin honno'n annelwig go iawn gydag artistiaid fel Cash ac Elvis.
Y tymor hwn, mi fydd Catrin yn dychwelyd i'r ystlys fel gohebydd yn rhan o dim Clwb Rygbi, a fydd yn dangos 17 gem Guinness PRO14 byw drwy gydol y tymor.
Roedd y fynedfa i'r ystafelloedd arwerthiant trwy fwa o frics coch, fel twnel byr yn agor allan i iard oedd wedi ei amgylchynu gan ystafelloedd storio go fawr.
Mae Betsan, sydd 'r record ryfeddol o ennill tair gwobr BAFTA Cymru fel Prif Actores mewn tri chynhyrchiad gwahanol, wedi mwynhau chwarae rhan un o'r ddwy chwaer gecrus.
Daeth cyfnod Robinson fel hyfforddwr cicio gyda Gleision Caerdydd i ben ddiwedd tymor diwethaf.