Jewett, Eugene Lyon

(redirected from Eugene Lyon Jewett)

Jewett,

Eugene Lyon, U.S. orthopedic surgeon, 1900–.
Jewett bending iron
Jewett bone extractor
Jewett driver
Jewett fracture appliance
Jewett frame
Jewett hip nail
Jewett hyperextension brace
Jewett nail plate - orthopedic fixation device.
Jewett orthosis
Jewett pickup screw
Jewett prosthesis
Jewett reamer
Jewett thoracolumbosacral orthosis
Medical Eponyms © Farlex 2012