Eisenmenger, William J.

(redirected from Eisenmenger, William J)

Eisenmenger,

William J., U.S. physician.
Bongiovanni-Eisenmenger syndrome - see under Bongiovanni
Medical Eponyms © Farlex 2012