exclusion enteral nutrition

(redirected from Een)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

exclusion enteral nutrition

Abbreviation: EEN
A form of nutrition in which a patient receives nothing by mouth but obtains all calories, minerals, and vitamins via tube feedings.
See also: nutrition
Medical Dictionary, © 2009 Farlex and Partners
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Naast mijn timmermoslim daalde een Narcissus van de Parnassus af, die beweerde consul van Wit-Rusland te zijn.
Maar toch gaat hun aandacht, net als die van Henriette Roos en Philip John, vooral uit naar het ondermijnende karakter van het werk van vrouwelijke auteurs ten opzichte van een dominant mannelijk discours.
De meeste gespecialiseerde boeken over wetenschappelijke aangelegenheden en veel wetenschappelijke tijdschriften leveren weinig tot geen winst op zodat commerciele uitgevers niet bereid zijn ze te publiceren zonder een geldbijdrage van academische instituten, overheidsinstellingen, filantropische stichtingen en dergelijke.
Zij bieden aan ieder van U een spiegel van de oneindige geest aan.
TO ACCESS the EEN service, call 0845 00 66 888 and ask for the Enterprise Europe Network, email een@businesslinknw.co.uk or log on to www.eenw.org
The choice of EEN or infliximab was based on the patients' and physicians' preference.
Created in 2008, EEN helps small and medium-sized enterprises (SMEs) make the most of business opportunities in the European Union and beyond.
De onderzoeksvraag in deze bijdrage is in hoeverre de digitale revolutie van de jaren negentig zich in de eerste jaren van een derde millennium heeft vertaald in een zogenaamd nieuw maatschappelijk engagement in de poezie.
Er zijn ook een aantal WAO-programma's die beschikt over variabele dekking, maar dit kan ook worden verleend door uw gezondheid provider of vergoeding van uw werknemer.
comparing PEN with EEN suggested that PEN does not suppress inflammation and that EEN is more effective in inducing remission in children with active CD [22].