EIS

(redirected from EISE)
Also found in: Acronyms, Encyclopedia.

EIS

Abbreviation for:
early intervention service 
endometrial carcinoma in situ
endoscopic injection sclerotherapy
European Infarction Study
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.

Epidemic Intelligence Service

,

EIS

An epidemiology field training program for postdoctoral fellows at the Centers for Disease Control and Prevention. It provides epidemiological assistance in the investigation and prevention of public health problems and a source of trained field epidemiologists for federal, state, and local health departments around the U.S.

executive information system

(eg-zek′yŭ-tiv),

EIS

Software that extracts crucial data about the operations of a health care enterprise, e.g., patient volume, patient flow, patient satisfaction, morbidity, mortality, targeted objectives, costs, and inventories.
Medical Dictionary, © 2009 Farlex and Partners
References in periodicals archive ?
(13.) See Motto and Clark for the significance of the dais eise for Achilles; also Redfield 1975: 107-08.
Since 1859 the Eise Eisinga Planetarium has been the property of the town of Franeker.
Desnieteenstaande die besware sal die bundel waarskynlik flink verkoop en geniet word op grond van die Christelike inhoud daarvan, maar deur lesers wat nie hoe eise aan die kortverhaal as kunsvorm stel nie.
This seven year-old is trained in Ballyduff, Waterford by Pat o Connor, who later went on to record a double when his Beelaha Eise ran away with the second division of the Mares Maiden under a confident drive from Mark Grant.
Vos kies die "maklike" opsie: hy vertaal in Afrikaans deur basies die "inhoud" van die verhaal weer te gee in 'n vrye vers en ontkom so aan die streng eise wat die rym aan hom sou stel.
Die terugkeer na regionaliteit in Terug naar Walden kan beskou word as 'n teenreaksie op, en selfs as 'n afwysing van, die eise van globalisering om 'n meer kosmopolitiese belewing en posisionering van die self en die eie gemeenskap na te streef.
Haar eise en uitlatings het ook meegebring dat staatsamptenare wat teen die Epupa-skema betoog het, deur die voormalige staatshoof Sam Nujoma met afdankings gedreig is.
Die suggestie is dat dit uiteindelik die Afrikaanse vrou sal wees vir wie dit moontlik sal wees oto die eise van verandering die hoof te bied.
Dat die dagboek sy eie eise aan 'n vertaler stel, is duidelik.
Binne een of twee geslagte behoort die 'Boervolk van weleer' tot iets van die verlede en ervaar die Afrikaner die ontworteling, ontwrigting en verwarring wat die uiteenlopende eise van 'n verwikkelde lewe aan hom stel.