DOM

(redirected from Domen)
Also found in: Dictionary, Financial, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Domen: Domain registration, Godaddy

DOM

DOM

abbreviation for dimethoxymethylamphetamine.

SOX10

A gene on chromosome 22q13.1 that encodes a member of the SOX (SRY-related HMG-box) family of transcription factors, which regulate embryonic development and determine cell fate. SOX10 may act as a transcription activator after forming a complex with other proteins; it acts as a nucleocytoplasmic shuttle protein and is important for neural crest and peripheral nervous system development.

Molecular pathology
SOX10 mutations cause Waardenburg-Shah and Waardenburg-Hirschsprung disease.
References in periodicals archive ?
Mae'r ffosydd a'r domen i'w gweld yn glir ar ochr y ffordd o Lanfyllin i Lanfechain ond does dim modd curo rhoi troed ar y tir.
Ar ben y domen mae olion o leiaf dri os nad pedwar o'r hen 'gwalia', y cytiau tair ochr oedd yn rhoi lloches i'r chwarelwrs wrth iddynt hollti llechi.
Y drefn oedd i gludo'r sgidia ar wagenni ar y trn i fyny i Blaenau a wedyn eu didoli yn Neuadd y Farchnad; roedd y sgidia oedd modd eu trwsio yn cael eu hail ddefnyddio a'r sbwriel fel petae yn mynd wedyn mewn loriau i fyny i'r domen i'w llosgi.
O edrych ar y map OS maen nhw'n cyfeirio at y domen fel y 'Foel Las Motte' a fferm arall gyfagos yw 'Hen Voelas'.
Ar fin y mr gerllaw Porth Fudr, roedd tair mulfran yn edrych fel tri bwgan bygythiol Lluniau Bethan Wyn Jones Roedd sypiau mawr o'r mr-wiail anferth wedi'u chwipio i'r lan yn un domen flr
Mewn amser rhoddwyd llechan wedi ei cherfio i egluro beth oedd y domen o lwch, ond erbyn hyn mae rhywun wedi ei dwyn.
Push to talk hosting is an attractive option for Mobitel, as it allows us to quickly deploy the solution effectively and cost efficiently," said Domen Rakovec, Chief R&D Officer, Mobitel.
Roedd sawl rheswm arall dros fod ym Mlaenau, un oedd parhau a'r cwestiynau ynglyen 'r Domen Sgidia ar ben Bwlch y Gorddinan.
Yno, mae'n gweld gardd organig lwyddiannus sydd wedi ei sefydlu ar hen domen sbwriel yng nghanol slymiau Kibera ac yn mynd ar saffari bach i weld ieir go arbennig.
Mae'r rhan fwyaf o bobl sydd yn teithio dros Fwlch y Gorddinan yn gyfarwydd 'r domen sgidia.
TRADITION and deluxe living go hand in hand at Gwern y Domen - a substantial Welsh farmhouse, in parts dating back to around 1700.
Yr unig hanes arall gefais gan John Harris yn yr e-bost oedd cyfeiriad at Syr Henry Bayly yn dechrau symud y pridd o domen Bryn yr Hen Bobl, felly mi fydda hyn tua diwedd y Ddeunawfed Ganrif.