DOM

(redirected from Domen)
Also found in: Dictionary, Financial, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Domen: Domain registration, Godaddy

DOM

Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

SOX10

A gene on chromosome 22q13.1 that encodes a member of the SOX (SRY-related HMG-box) family of transcription factors, which regulate embryonic development and determine cell fate. SOX10 may act as a transcription activator after forming a complex with other proteins; it acts as a nucleocytoplasmic shuttle protein and is important for neural crest and peripheral nervous system development.

Molecular pathology
SOX10 mutations cause Waardenburg-Shah and Waardenburg-Hirschsprung disease.
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Pastor confronted Guerrero, according to Domen but Guerrero denied it.
Y peth arall od am Domen y Bala yw fod yr holl beth wedi ei dirweddu, mae yna lwybr i'r copa, a choed wedi eu plannu - a hyn ar safle hen gastell Normanaidd o'r 11eg neu 12fed Ganrif.
Rwyf yng nghwmni aelodau o'r ymgyrch i atal chwalu'r domen. Mae cynllun ger bron Cyngor Gwynedd i gael gwared a'r domen ac i ddefnyddio'r llechi fel cerrig man.
Yn ol y son mae'r domen yn codi i uchder o 7.5 medr ond mae hyn yn cael ei atgyfnerthu yn sylweddol gan ffrwd Nant y Foel sydd yn amgylchu'r domen ar yr ochr Ogleddol a ddwyreiniol.
He was a gentle man of Merioneth who taught in Tan y Domen School in Bala before becoming the Deputy Director of Education in Merioneth.
Y maes hwnnw beth amser wedyn lle disgynnais i''r afon a gwlychu yn domen...
Rhaid wrth iaith sy'n sail i ddysg yn hytrach na bodoli yn iaith ddysgedig a iaith y domen. Mewn un cyfarfod fe wnaethom weld stad yr iaithmewn ffordd ddramatig iawn wrth i dri Sardiniwr ddadlau a'i gilydd nes i un ddweud Dafydd Ifans Ffynnonhenri wrth y llall.
Mae hen goeden yr arlunydd Kyffin wedi ei glirio bellach ond mae'r dail poeth yn ffynnu lle mae l dyn, felly mae'r rhodfa a'r domen yn wyrdd o dyfiant gwyllt.
Mae'n debyg bod rhywun wedi agor y tun a heb ei agor yr holl ffordd rownd, ac ar l ei wagu, wedi gwthio'r top i mewn cyn ei roi yn y bin a bod cynnwys y bin wedi ei gario i'r domen sbwriel.
Now based at Bwlch Y Domen, near Newcastle Emlyn, the company has established itself as a market leader in the design and delivery of timber frame structures and offers an extensive, full build service with attention to detail.
Persimmon Homes and PMG's plans for land at Gwern Y Domen have been met with thousands of objections, multiple protests and opposition from local and national politicians.