Daith

The formal name for a body piercing of the inner ear cartilage at the top of the opening of the ear canal.
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Yr unig beth sydd ar ol i'w ofyn ydy - fyddwch chi'n ymuno a ni ar daith FFIT Cymru eleni?
Cawn daith gerddorol yng nghwmni Syr Bryn Terfel wrth iddo fwrw golwg ledled Cymru ar hanes cerddoriaeth Gymreig a'r hyn a ysbrydolodd ein cerddoriaeth fwyaf poblogaidd fel cenedl.
Many people have sought an alternative for their frequent migraines: an unconventional remedy known as daith piercing, which involves a needle passing through the ear's inner cartilage fold.
Ar Waith Ar Daith - created by world-renowned outdoor arts company Walk the Plank - will round off the Wales Millennium Centre's 10th birthday celebrations in Cardiff Bay today.
FEL y gwelwch ar dudalennau newyddion y Daily Post heddiw, cychwynnodd y tenor Rhys Meirion ar daith go hir bore ddoe i godi arian at achos sy'n agos iawn at ei galon.
Fo sgwennodd yn yr Herald ddechrau Mehefin ei fod wedi gwneud y daith o amgylch arfordir Mon - taith rydw i wedi bwriadu ei gwneud o leiaf ers dechrau'r mileniwm.
Mewn rhaglen ddogfen arbennig, Lloyd Macey, heno ar S4C, cawn ddilyn ei daith hynod dros y flwyddyn - o greu argraff ar Simon Cowell yn ei glyweliad cyntaf, i'r llwyddiant ysgubol a ddilynodd.
Ar Waith Ar Daith - created by world-renowned outdoor arts company Walk the Plank - is the largest outdoor production to take place in Wales this year and will bring together more than 700 participants.
BYDD modd dilyn tm cenedlaethol Cymru ar S4C dros yr wythnosau nesaf wrth i'r sianel ddarlledu''r tair gm brawf o daith rygbi Cymru i Awstralia.
Rwan mae Theatr Genedlaethol Cymru, mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Theatrau Sir Gar yn mynd a'r cynhyrchiad ar daith.
Ond er y clod a'r bri ar faes y gad, mae stori Picton yn rhan o gyfnod tywyll iawn yn hanes Prydain a'r Caribi, fel y clywn yn rhaglen gyntaf y gyfres newydd o Dylan ar Daith.
The free event forms the third step of Ar Waith Ar Daith, a Welsh journey of myth and magic created by Walk the Plank to celebrate the WMC's milestone.