Daith

The formal name for a body piercing of the inner ear cartilage at the top of the opening of the ear canal.
References in periodicals archive ?
Mewn rhaglen ddogfen arbennig, Lloyd Macey, heno ar S4C, cawn ddilyn ei daith hynod dros y flwyddyn - o greu argraff ar Simon Cowell yn ei glyweliad cyntaf, i'r llwyddiant ysgubol a ddilynodd.
Rwan mae Theatr Genedlaethol Cymru, mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Theatrau Sir Gar yn mynd a'r cynhyrchiad ar daith.
Many people have sought an alternative for their frequent migraines: an unconventional remedy known as daith piercing, which involves a needle passing through the ear's inner cartilage fold.
Ar Waith Ar Daith - created by world-renowned outdoor arts company Walk the Plank - will round off the Wales Millennium Centre's 10th birthday celebrations in Cardiff Bay today.
FEL y gwelwch ar dudalennau newyddion y Daily Post heddiw, cychwynnodd y tenor Rhys Meirion ar daith go hir bore ddoe i godi arian at achos sy'n agos iawn at ei galon.
Ond er y clod a'r bri ar faes y gad, mae stori Picton yn rhan o gyfnod tywyll iawn yn hanes Prydain a'r Caribi, fel y clywn yn rhaglen gyntaf y gyfres newydd o Dylan ar Daith.
Ar Waith Ar Daith - created by world-renowned outdoor arts company Walk the Plank - is the largest outdoor production to take place in Wales this year and will bring together more than 700 participants.
BYDD modd dilyn tm cenedlaethol Cymru ar S4C dros yr wythnosau nesaf wrth i'r sianel ddarlledu''r tair gm brawf o daith rygbi Cymru i Awstralia.
But Picton's story is part of a very dark period in British history - the horrific Atlantic skave trade This sinister past is the subject of the first of a new series of Dylan ar Daith, in which journalist Dylan Iorwerth profiles prominent Welsh figures from the past who made their mark often in faraway lands.
Ar ddechrau pob taith ceir enw'r copa, gwybodaeth am y mapiau angenrheidiol fydd eu hangen, y man cychwyn ar gyfer parcio, disgrifiad byr o'r daith, a'r amser ddylai'r daith ei gymryd.
The free event forms the third step of Ar Waith Ar Daith, a Welsh journey of myth and magic created by Walk the Plank to celebrate the WMC's milestone.
POBL ardal Dinbych sy'n cael cwmni'r cogydd Dudley Newbery yn Dudley ar Daith nos Wener yma.