DOrth


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

DOrth

Abbrev. for Diploma in Orthodontics.
Collins Dictionary of Medicine © Robert M. Youngson 2004, 2005
References in periodicals archive ?
Dorth, like many others across the country, would not be eligible for many state tax benefits.
When Arabella Dorth was asked how she would use a tax credit such as the one offered in Delaware, she said the $1,080 would help her re-energize.
Gan fod cyfeiriad yn ei lythyr at fendith Pedrog, y cefndir mae'n rhaid yw Eisteddfod Fawr Corwen, Awst 1923, lle bu Caerwyn a Phedrog yn gweinyddu - digon tebyg iddynt letya a Berwynfardd, anfonydd y dorth.
Euthum yn ol at Rita ac archebu dwy dorth wedi ei sleisio'n denau (na, fedra i ddim torri tafell denau dros fy nghrogi chwaith - dyna pam dwi'm yn lecio partis, mae nhw'n gwneud i mi deimlo mor ddiffygiol).
Gyda''r dorth wedi gorffen ers dydd Llun, a''r tatws yn prinhau, aeth y Dyn Fej allan i gasglu dalan poethion yn y glaw.
Bara Soda Cynhwysion: 100g o flawd gwenith cyflawn 100g o flawd codi 1 llwy de o soda pobi 50g o geirch mawr wedi'u rholio 25g o fywyn gwenith (wheat germ) 25g eisin gwenith (wheat bran) 2 lwy de o halen 75g o fel 25g o driog 400ml o laeth enwyn Digon ar gyfer un dorth Bydd angen tun torth 900g wedi'i iro a'i leinio gyda phapur gwrth saim ?
Ac yn ddiweddar yr wyf innau wedi cael y pleser o dylino toes a'i throi'n dorth. Ond twyll-oginio yw steil ein cyfnod ni - prynu pecynnau sydd yn dweud ar y cefn sut mae ei wneud ac am ba hyd i'w roi yn y ffwrn.
David Robert Firth, 55, of Dorth Goch, Pentraeth, was a director of Serveweb Ltd trading from his home address.
Places worthy of inclusion are Maes Gwenllian 1136, Craig y Dorth 1404, Crug Mawr 1136 and Mynydd Hyddgen, to name but a few.
Ond i ni'r Cymry, gwraig garedig mewn ffrog oren, a'i gwallt du fel y frn yn dorth fach dwt ar ei phen, fu'n allwedd i sawl cenhedlaeth o blant agor y drws ar bleser darllen.
Ond maen nhw'n gwybod yn well erbyn hyn i beidio a thrafferthu gofyn, am nad ydw i am ddatgelu dim, hyd yn oed os ydw i yn cael cynigion i gyfnewid yr ateb am dorth o fara brith!
David Robert Firth, 55, of Dorth Goch, Pentraeth, Anglesey, was a director of Serveweb Ltd, which was run from Mr Firth's home.