DIT


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

DIT

Abbreviation for diiodotyrosine.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

DIT

Abbreviation for diiodotyrosine.
Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
Hoe voorspelbaar dit ook al is, kan die leser hom- of haarself aan die schadenfreude oorgee.
Uitgewers van sy gedigte het dit tot vandag toe, amper 'n eeu na sy dood, nodig gevind om met die noukeurigste aandag en moeite die onvoltooide gedigte as gedigte te publiseer.
Ons word voortdurend oortuig dat ons dit alles NODIG het, omdat ons nie genoeg is nie en nie 'okay' is soos ons is nie.
DIT really kicked things off with the grant application, and we were ecstatic once notified of being successful.
"Exporting is key to the north's economic success and with almost 70 international trade advisors in the region, the DIT stands ready to help businesses leap into new markets wherever possible."
"It is deeply worrying that the NAO's report says DIT is already behind schedule and it is not clear how it will be able to get the negotiators it needs.
Main products of the company, which will soon become available to mobile subscribers in Uzbekistan include mobile finance services, rich communication services, entertainment content and mobile applications, all based on companys proprietary solutions such as DIT Dynamic Loan (DIT DL), DIT SENSE, DIT Unified Communications Solution.
Despite DIT holding an early 0-2 to 0-1 lead, the students fell 0-9 to 0-3 in arrears, until goals from Wexford duo Conor McDonald and Jack Guiney helped them to a 2-5 to 0-9 half-time lead.
Die tematiek van hierdie bundel is swaar en dit manifesteer, heel gepas ook, in die teksaanbod.
Bij het schrijven van dit analytisch opgezette Algemeen Overzicht konden de bij het brede onderzoek opgedane bevindingen maar gedeeltelijk worden verwerkt.
Dit. se die., wyse skrywer, "is vrouens se tragedie.