DASG


Also found in: Acronyms.

DASG

Abbreviation for:
Drugs and Alcohol Specific Grant (Medspeak-UK)
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Expanding further on the problem, Dr Mohammed Lamki, consultant endocrinologist at The Royal Hospital and vice-president of DASG, said, "Even if we get generic medication, it's not cheap; it can never be cheap.
"Roedd delio a phwnc sydd wedi treiddio mor ddwfn i enaid y Cymry yn dasg oedd ar un llaw yn frawychus, ond hefyd yn brofiad ysbrydoledig."
BYDD Pryd o Ser yn cyrraedd uchafbwynt a diweddglo dramatig nos yfory, wrth i'r ser baratoi gwledd briodas ar gyfer yr holl westeion; ond a fyddan nhw'n gallu cyflawni'r dasg anodd sydd o'u blaenau?
Cwrs rhaffau isel oedd y dasg gyntaf i nghriw i, sef cyfres o raffau wedi eu gosod mewn coed, ond dim byd yn rhy bell o'r llawr.
Dros y pedwar mis roedd rhaid i bob tim ymchwilio a datrys problemau gan iddynt gael y dasg o ddarganfod datrysiadau i bynciau yn ymwneud a sbwriel a beth allai gael ei wneud i leihau gwastraff.
CANFOD y celwydd ymysg y ffeithiau yw'r dasg i gystadleuwyr cwis newydd S4C - Celwydd Noeth - gyda gwobr o PS10,000 yn y fantol.
Dudley ar Bl--t (S4C, 9.30pm) Sut i wneud y gorau o'r sbarion dros ben yng nghefn yr oergell fydd y dasg ar bl--t Dudley Newbery (dde) yr wythnos hon.
Dywedodd cyfarwyddwr gweithrediadau'r cwmni, David O'Keefe: "Mae agwedd Stefano at waith ac at y dasg mewn llaw yn esiampl i ni gyd ac mae ei sgiliau arweinyddiaeth yn glir i bawb eu gweld.
Mae'r dasg o ddewis un enillydd yn nwylo'r tri beirniad - yr unawdydd tiwba o Norwy, Oystein Baadsvik, Barry Forgie, cyfansoddwr ac arweinydd sy'n gyfarwydd am ei waith gyda'r BBC Big Band, a'r Cymro Gareth Small, sy'n wreiddiol o Benclawdd ger Abertawe, sy'n brif chwaraewr trwmped yr Halle Orchestra ym Manceinion.
Rydych yn cael mwynhad yn dewis lliw gwahanol, yn newid y ddelwedd, yn aros am ddiwrnod braf - mae'n dasg gymdeithasol iawn.
BYDD Pryd o Ser yn cyrraedd uchafbwynt a diweddglo dramatig nos yfory wrth i'r ser baratoi gwledd briodas ar gyfer yr holl westeion; ond a fyddan nhw'n gallu cyflawni'r dasg anodd sydd o'u blaenau?
Cofiwch chi, efallai bod rhai beirniaid yn mwynhau'r dasg - ond DYDW I DDIM!