References in periodicals archive ?
Colorles s plate crys tals s uitable for X-ray crys tallography were obtained by s low evaporation of the s olvent from a s olution in CH2Cl2.
Ond hefyd chefais ddim fy siomi gan edrychiad Parker, crys siec a siaced, ddigon 'hamddenol' ond eto - yn edrych yn dda.
Dywedodd Sultan y byddai'n trysori crys coch Cymru - 'nesaf at y galon' meddai - a dyna sut ddyn yw e, gwer bonheddig.
Mae'r llyfr yn talu teyrnged i rai o enwogion y gem a fu'n gwisgo'r crys gwyn gan cynnwys John Charles ac Ivor a Len Allchurch.
Hon fydd gm ryngwladol olaf yr asgellwr Shane Williams yn y crys coch.
Y tro diwethaf daeth ar y llwyfan yn gwisgo crys rygbi coch Cymru, draig ar ei ysgwydd ac yn cario pel.
Jemma's family and friends have raised money for the charity CRYS, which promotes awareness of cardiac arrest in young people.
Mae'r crys yn cynnwys llun a llofnod Ray ar y blaen, a'r rhif 13 ar ei gefn - rhif ei safle fel canolwr.
Sarra Elgan fydd yn dod a'r cyffro o'r llinell gais, ond gyda'i gwr Simon Easterby yn gwisgo'r crys gwyrdd, pa dim fydd hi'n ei gefnogi?
We need our support in two home games to conclude the season and then use the opportunity to meet us face-to-face at the forumsweare organising with our Supporters Trust, CRYS 16, in mid-May.
News personalities Larry Carroll and Crys Quimby of KFWB news radio will serve as on-air hosts for the videotaped broadcast.
Ac yng nghanol popeth mae gyda ni ryw straeon yn hedfan o gwmpas am ddychweliad posib Ryan Giggs i'r crys coch.