CHOmics

CHOmics

global study of CARBOHYDRATES.
Collins Dictionary of Biology, 3rd ed. © W. G. Hale, V. A. Saunders, J. P. Margham 2005
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Doedd gen i fawroddiddordeb mewn ffilmiau na chomics rhyfel chwaith ac roedd chwarae britishanjyrmans yn ddiflastod llwyr.