CEBPD

(redirected from CELF)
Also found in: Acronyms.

CEBPD

A gene on chromosome 8p11.2-p11.1 that encodes a transcription factor which binds as a homodimer to various DNA regulatory regions, and as a heterodimer to CEBP-alpha. CEBP-delta binds to regulatory regions of genes involved in immune and inflammatory responses, including macrophage activation and differentiation.
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Mae'r radd Celf a Dylunio yn cynnig rhychwant cyffrous o fodylau mewn amgylchedd cefnogol a heriol i fyfyrwyr a fydd yn rhoi cyfle iddynt ddatblygu eu doniau creadigol personol mewn celf a dylunio a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg".
The one certainty right now is that Y Lle Celf is simply not working.
Penllanw prosiect byw yng Ngholeg Celf Abertawe hefyd yn cynnwys myfyrwyr Dylunio Patrymau Arwyneb oedd arddangosfa yn Amgueddfa Werin Sain Ffagan ym mis Chwefror.
For the study, CELF sent archaeologists, anthropologists and other social scientists to systematically study families' home lives.
Yn gynharach yr un diwrnod roedd Andrew Marr ar ei raglen ragorol fore Llun ar BBC Radio 4 hefyd wedi crybwyll Marina Abramovic mewn sgwrs ehangach am sawl agwedd o'r Byd Celf o gelf modern i weithiau cerddorol clasurol llai amlwg gan drafod adwaith y cyhoedd i'r profiadau.
Four chilling paintings related to the brutal murder of 15-year-old Maesteg schoolgirl Rebecca Oatley in 2010 were hung in the Welsh language festival's Y Lle Celf tent.
Their methodology shared some of our instruments (including an earlier version of the CELF as part of a language battery).
The Court had to respond to a preliminary question posed by the French Council of State in the context of a litigation pitting the Centre d'exportation du livre francais (French Book Export Centre; hereinafter CELF) against a competitor, Societe internationale de diffusion et d'edition (International Distribution and Publishing Company; hereinafter SIDE).
The founding members of CE Linux Forum (CELF) are: Sony, Hitachi, NEC, Royal Philips Electronics, Samsung Electronics, Sharp, Toshiba, and Matsushita Electric Industrial through its Panasonic brand.
Mae'r gadair liwgar wedi'i gorchuddio ag arwyneb allanol syfrdanol, sef casgliad o dros 80 o weithiau celf a grewyd gan denantiaid cymdeithasau tai Cartrefi Conwy a Clwyd Alyn, aelodau o grwp Sied Dynion Llanrwst, a disgyblion Ysgol Bro Gwydir, Llanrwst.
| 11am at Y Lle Celf: Drop-in workshop with the Eisteddfod Chair's maker and the Gorchudd Llwch artist.
O flaen y llyfrgell roedd cerflun anferthol, celf modern yn sicr, a oedd yn ogystal a bod yn waith celf, hefyd yn dangos lefel y mor yn y Bae drwy rhyw wyrth dechnolegol o fewn y gwaith celf ei hyn.