Afrikaner

(redirected from Boeren)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

Afrikaner

Afrikaans name for Bos indicus cattle. Called also Africander.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Daarom werden eventuele fouten van de Boeren in de Nederlandse pro-Boer-geschriften met de mantel der liefde bedekt.
Het spannendste deel van Kuitenbrouwers proefschrift is natuurlijk deel 2, "War of Words (1899-1902)", waarin de communicatielijnen tussen de Boeren en hun ondersteuners in Europa tijdens de oorlog worden nagespeurd.
Na de Vrede van Vereeniging (1902) was de ontgoocheling bij het Nederlandse publiek, dat steeds onder de indruk was gelaten dat de Boeren uiteindelijk zouden zegevieren, groot.
37) Perhaps the boeren arbeiders (farm laborers) were having their own say in this subtle repudiation of Kuyper's favorite term.
Boeren also boast a good recent record at home in this competition, winning seven of their last eight matches at the Philips Stadium.
De strijd van de Boeren tegen het Engelse imperium tussen 1899 en 1902 werd in Polen door vele schrijvers en journalisten symbolisch in verband gebracht met het eigen gebrek aan politieke onafhankelijkheid.
De strijd van de Boeren tegen de imperiale Engelse politiek was een geschikt uitgangspunt om op de actuele situatie in Polen te zinspelen en zodoende de nationale gevoelens van de lezer aan te spreken.
Przygody mlodego Polaka w Transwalu ("In het land der dappere Boeren.
Hij vertelt ook "over zijn jeugd, zijn moeilijke ervaringen van de laatste jaren en de redenen die hem naar het land der Boeren lieten vertrekken" (Barfus 1901: 93).
De schrijvers (vertalers) wisten immers dat de Boeren met hun gebondenheid aan de grond en traditie weerklank zouden vinden bij de Poolse lezer.