gut

(redirected from Beste)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Encyclopedia, Wikipedia.

gut

 [gut]
2. the primordial digestive tube, consisting of the foregut, midgut, and hindgut.
chromic gut (chromicized gut) surgical gut treated with a chromic salt to increase its resistance to absorption in tissues.
surgical gut an absorbable sterile strand prepared from collagen derived from healthy mammals, used for absorbable sutures. It was originally prepared from the submucous layer of the intestines of sheep. Called also catgut.

gut

(gŭt),
1.
See also: suture. Synonym(s): intestine
2. Embryonic digestive tube.
See also: suture.
3. Abbreviated term for catgut.
See also: suture.
[A.S.]

gut

(gut)
2. the primordial digestive tube, consisting of the fore-, mid-, and hindgut.

blind gut  cecum.
chromic gut , chromicized gut surgical gut treated with a chromic salt to increase its resistance to absorption in tissues.
postanal gut  a temporary extension of the embryonic gut caudal to the cloaca.
preoral gut  Seessel's pouch.
primordial gut  archenteron.
surgical gut  catgut; an absorbable sterile strand made from collagen of a mammal; used in absorbable sutures.
tail gut  postanal g.

gut

(gŭt)
n.
a. The digestive tract or a portion thereof, especially the intestine or stomach.
b. The embryonic digestive tube, consisting of the foregut, the midgut, and the hindgut.
c. guts The bowels or entrails; viscera.
tr.v. gutted, gutting, guts
To remove the intestines or entrails of; eviscerate.

gut′ty adj.

gut

Etymology: AS, guttas
1 intestine.
2
Usage notes: (informal)
digestive tract.
3 suture material manufactured from the intestines of sheep.

gut

(gŭt)
1. Synonym(s): intestine.
2. Embryonic digestive tube.
3. Abbreviated term for catgut.
See also: suture
[A.S.]

gut

The intestine. The term is neither slang nor popular. A major gastro-enterology journal is called Gut . The term is also sometimes used as an abbreviation for CATGUT.

gut

see ALIMENTARY CANAL.

gut

1. the bowel or intestine.
2. the primitive digestive tube, consisting of the fore-, mid- and hindgut.
3. catgut.

gut-associated lymphoid tissue (GALT)
see gut-associated lymphoid tissue.
gut edema
see edema disease.
gut sweetbread
gut-tie
see pelvic hernia.
References in periodicals archive ?
Na verskeie eksperimente, is gevind dat die beste resultate vir outomatiese lemma-identifisering verkry word met vektore wat uit twintig eienskappe bestaan en wat volgens eienskappe belyn is (Groenewald, 2006).
With our amino acids and concepts for efficient animal nutrition we intend to make a contribution to meeting the worlds growing demand for meat, dairy, eggs, and fish in a sustainable manner," said Beste.
In haar verhouding met Nicola kom sy eintlik sleg tweede beste en ook ten opsigte van haar vorige man blyk duidelik dat hierdie saak twee kante het.
Fr die Generalsanierung ist ein Gesamtkonzept gefordert, das die beste Lsung hinsichtlich aller Aspekte erfllt.
Caroline is twaalf jaar oud toe haar beste speelmaat, die tienjarige seun van haar getroue Negeroppasser, weggeneem word om op die slawemark verkoop te word.
Reiner Beste, Chairman of the Board of Management of Evonik Nutrition & Care GmbH, says: "With AQUAVI Met-Met were extending our range of feed amino acids for animal nutrition to include another specialty with high value for our customers.
So korn die ewige wedywering tussen kosmakers ter sprake toe sop gemaak moet word vir die verligting van nood in 'n naburige woonbuurt; en skeuring in die kerk, omdat Troebelthys siegs mense van sy keuse na sy voorgenome begrafnis uitnooi; of die wedywering tussen gemeentelede oor wie die beste kan sorg vir 'n pastoriegesin in nood, die blommeklub, rolbalklub, Vrouediens of dagbestuur--die baie aangedraagde lekkernye word boonop rede vir 'n groot partytjie, terwyl MyKrapperigste met die allergie vergete in die kamer 16.
Onur GE-ntE-rkE-n from Ruhr-UniversitEnt Bochum published the results in the journal "Current Biology" in collaboration with Prof Dr Christian Beste from the University Hospital Carl Gustav Carus at Technische UniversitEnt Dresden.
A Dutch-language version led off with the bold caption: "Wij willen uw beste vriend en partner zijn" — We want to be your best friend and partner.
Beste Isleyen, "The External Dimension of European Union Counter-Terrorism Discourse: Good Governance, the Arab Spring and the Foreign Fighters" baslikli makalede, "soylemsel tarihsel" yaklasim kavramlarindan faydalanarak, AB'nin terorle mucadele soyleminin uluslararasi yonunun derinlemesine bir dilsel incelemesini sunmaktadir.