References in periodicals archive ?
She hopes events such as the Beyond Snowy White Peaks conference will make a real difference for BAEM staff.
Yet, despite essential contributions, NHS Trust workforce reports and the NHS national staff survey data show the treatment of BAEM staff is consistently worse than the treatment of white staff.
'Our BAEM health members are still saying the biggest issue at work is lack of promotion and progression, followed by harassment and bullying,' said Mr Jarrett-Thorpe.
Alla i ddim anghytuno gyda sylwadau colofnydd Golwg Cris Dafis a ddywedodd fod "rhywbeth trist iawn amdano, fel pe baem yn dibynnu ar sel bendith rhaglenni Seisnig a'u cynulleidfaoedd i roi hygrededd i ni."
Pe baem ni, tybed sut y byddem ni'n ymateb?Wnaeth un bachgen ifanc deuddeg oed o Benrhyndeudraeth ddim meddwl ddwywaith,dim ond gweithredu,pan gafodd ei hun mewn sefyllfa o'r fath ac o ganlyniad llwyddodd i a chub bywyd mam a phlentyn ifanc.
'Even the Coventry, Warwickshire, Herefordshire and Worcestershire Strategic Health Authority will not be able to draw much solace from the figures - while the average number of consultants in each department is just a little more than what BAEM regards as the bare minimum, it suggests that individual wards are below even that.'
Byddai fy modryb o dde Cymru yn dod i aros efo ni ddwywaith y flwyddyn, a'r unig beth a ddywedai am yr hanner awr cyntaf wedi cyrraedd oedd, "Randros, mae'r plant 'ma wedi TYFU!" Byddwn innau yn sefyll yno yn hunan ymwybodol yn trio meddwl mor rhyfedd fyddai hi pe na baem yn tyfu.
Take a look at our round-up of the event on p12, which includes top tips for black and ethnic minority (BAEM) healthcare workers to progress in the workplace.
Pe na baem wedi llwyddo, byddem yn cael ein diswyddo, fel yng nghyfres "The Apprentice" y BBC.
Ond pe baem ni,mae'n`Dydw i ddim yn un sy'n cerdded lot fawr a deud y gwir,er y dylwn i wneud llawer iawn mwy ohono'debyg y byddai gormod o bobol yn heidio yno wedyn!''
* The proportion of black and ethnic minority (BAEM) senior and very senior managers in England has fallen from 6.4 per cent in 2010 to 5.9 per cent in 2013
Na, dw i ddim yn ddigon hen i son am gael oren ac afal, ond mi rydw i'n ddigon hen i gofio'r mwynhad (a'r siom) o gael bocs o hancesi wedi eu brodio gyda phinnau bychain yn eu clymu at ei gilydd, neu'r ciwbiau baddon (y rhyfeddod yw bod sebonau o hyd yn mynd a bryd rhai ar yr adeg hon o'r flwyddyn fel pe baem am sicrhau ein bod yn lanach neu'n arogli'n lanach nag ar unrhyw adeg arall o'r flwyddyn).