Barany

(redirected from Bárány)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.
Related to Bárány: Bárány chair

Bá·rá·ny

(bah'rah-nē),
Robert, Austrian-Hungarian otologist and Nobel laureate, 1876-1936. See: Bárány sign, Bárány caloric test, positional vertigo of Bárány.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012