Aureomycin


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

Aureomycin

A brand name for the antibiotic CHLORTETRACYCLINE.

Aureomycin (ô´rēōmī´sin),

n the brand name for chlortetracycline.