Asendis

Asendis

A brand name for AMOXAPINE.
Collins Dictionary of Medicine © Robert M. Youngson 2004, 2005
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
I luustik kuulus naisele, kes oli maetud peaga loode suunas paremale kiiljele koverdatud asendis (joon 5, 6) koos mitmete panustega (nooleotsad, luuteravik, luueseme katke jms).