Albarran y Dominguez

Al·bar·ran y Do·min·guez

(ahl'bah-rahn ē dō-min'gez),
Joaquin, Cuban urologist, 1860-1912. See: Albarran glands, Albarran test, Albarran y Dominguez tubules.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012