aIle


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia.

aIle

Abbreviation for alloisoleucine.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Yogun bakim hastalarinin yakinlarinin gereksinimlerinin arastirildigi bir calismada, kadinlarin diger aile uyelerine olan sorumluluklarindan dolayi, stres seviyelerinin daha yuksek oldugu ve duygusal olmaya daha fazla meyilli olduklari bildirilmistir (23).
Aile birbirine daha yakinlasmakta, sosyal yasamdan uzaklasmakta, yasadiklari cesitli deneyimlere karsi daha guclu duruma gelebilmektedir.
Ozellikle hayvanciligin yaygin oldugu, sosyoekonomik olarak gelismekteki ve hastalik icin endemik olan bolgelerde aile taramasinin onemli bir konu oldugunu belirtmek isteriz.
Bu nedenle aile gorusmeleri bir uzman tarafindan yapilmali ve uygun yontemler kullanilarak bu yonden de sorgulama yapilmalidir.
Yas, cinsiyet, aile yapisi, sosyoekonomik durum, ebeveyn ve akran iliskisi, kisisel bilgi ve deger, akademik basari, sagliga bakis acisi ve saglik kontrol algisi bu faktorlerdendir (38).
Rawls'un sozlesmeye katilanlann aile reisleri olduklarini belirtmesi Pateman tarafindan elestirilen diger bir konudur.
La societa borghese e mercantile porta con se una gara fra i vicini per l'accesso aile risorse.
Bu calismanin amaci SP'de ebeveynlerin hizmet beklentilerini belirlemek, aile ortamlarini degerlendirmek ve bunlarin SP tipi, kaba motor fonksiyon, ailenin geliri ile iliskisini saptamaktir.
(27) Aile oykusunun olmasi tani konmasina yardim eder.