AIL


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.

AIL

Abbreviation for:
acute infectious lymphocytosis
angiocentric immunoproliferative lesion
angioimmunoblastic lymphadenopathy
Artificial Intelligence Lab

AIL

1. Angiocentric immunoproliferative lesion.
2. Angioimmunoblastic lymphadenopathy.
References in periodicals archive ?
Bellach mae'r Ail Symudiad wedi derbyn tlws Gwobr Cyfraniad Oes Gwobrau RAP, Radio Cymru / C2 gwobr a enilliwyd gan Caryl, Dafydd Iwan, Heather Jones, Dave Datblygu yn y gorffennol.
There is no shortage of funds at the hospital," director general of health services ( DGHS) Jagdish Prasad told M AIL T ODAY .
Roedd Ail Symudiad yn 'cwl' a dyma yrru archeb drwy'r post at gwmni Sain yn syth am y sengl 'Ad Drefnu' (Sain 76S).
Yn y prawf terfynol, Kevin Evans o Frycheiniog oedd y pencampwr gyda'i gi Greg; Aurwen Price a Lyn yn ail a Gerald Lewis a'i gi Prince o Langadog yn drydydd.
AIL also has manufacturing facilities for yarn, terry towel and paper located at Ludhiana (Punjab) and Budni (Madhya Pradesh).
Daw'r gem ail gyfle yn sgAl y frwydr danllyd ar gae Ashton Gate nos Fawrth ddiwethaf pan sgoriodd ymosodwr Bryste, Gavin Williams - sydd wedi ennill dau gap dros Gymru - ym munudau ola'r gem.
In Old Hall Street they would have used phones and em ail but we have banned em ails in departments so that people have to talk to colleagues.
AIL received the green light to begin work on the enhancement (without a contract) on December 18, and was given the same deadline as Saddam Hussein -- January 15.
Best believes that AIL is likely to continue to produce excellent earnings in 2007, benefiting from profitable underwriting, strong rate adequacy in the property catastrophe market (despite weakening) and improved investment returns.
After M AIL T ODAY highlighted the issue,a petition was filed at the Delhi High Court,seeking action.
Ffurfiwyd Ail Symudiad gan Richard Jones, ei frawd Wyn, a cherddor Cymraeg arall o Aberteifi, Malcolm Gwyon, yn y 70au hwyr.
Mae'r gyfres yn adrodd stori Joni, bachgen bach deng mlwydd oed wrth iddo dyfu i fyny ym Mhen Llyen yng nghyfnod yr Ail Ryfel Byd.