AIL


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.

AIL

Abbreviation for:
acute infectious lymphocytosis
angiocentric immunoproliferative lesion
angioimmunoblastic lymphadenopathy
Artificial Intelligence Lab

AIL

1. Angiocentric immunoproliferative lesion.
2. Angioimmunoblastic lymphadenopathy.
References in periodicals archive ?
Gwelais Ail Symudiad yn fyw am y tro cyntaf yn Aberystwyth a phenderfynais mai 'Annwyl Rhywun' oedd y gan orau erioed.
Prif lun: Ail Symudiad yn perfformio ar Lwyfan y Maes yn yr eisteddfod, gyda Geraint Lovrgeen yn westai ar yr allweddellau.
Yn sgl y Trwynau Coch yn rhoi llwyfan i grwpiau newydd ar eu label Recordiau Coch fe sefydlwyd Fflach gan Ail Symudiad i'r un perwyl.
Llwyddodd Williams i lefelu'r sgfr a sicrhau ail gyfle yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar fl i Michael Chopra fwrw'r targed i Gaerdydd.
Llwyddodd Williams i lefelu'r sgr a sicrhau ail gyfle yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar l i Michael Chopra bwrw'r targed i Gaerdydd.
AIL provides supplemental life insurance products to association members, labor, and credit unions.
Customers at Nat West had reported that they had been sent bogus em ails asking them to divulge their personal details.
Best's opinion, AIL benefits from an excellent business profile based on its well established book of property and casualty reinsurance (in particular, reinsurance of AIUK) and specialty insurance and reinsurance business (including its significant structured risk account).
Dr Rajpal, Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, told M AIL T ODAY , "Such fungal infections are usually eradicated through fumigation of about two weeks at least.
Heno yn ail ran y gyfres hon cawn ddilyn Bethan wrth iddi ail ymweld e rhai o'r mannau fu unwaith yn gyfarwydd iddi a chwrdd ag ambell hen ffrind.
35pm Heno, bydd gm ail gyfle trydedd rownd y Cwpan FA rhwng Caerdydd a Bristol City i'w gweld yn fyw ar S4C (y gic gyntaf am 7.
April 25 /PRNewswire/ -- Amy Toor wants to fight world hunger by representing Surrey, British Colombia and AIL Partners in the 2008 Miss Universe(R) Canada pageant at the Winter Garden Theatre April 28.