ADEG


Also found in: Acronyms.

ADEG

Antiarrhythmic Drug Evaluation Group Trial. A trial comparing benefit/risk profiles of flecainide, propafenone, amiodarone in patients with complex ventricular arrhythmias and heart disease.
Conclusion Cardiovascular adverse events were less common with amiodarone; different effects of study drugs on heart rate variability may contribute to mortality.
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
(Cae Peder oedd wrth ymyl Tyddyn Pedair a Dimau ar lafar ond yn ol pob son mai Pedol y Dinmael ydoedd gan y credir fod Afon Alwen wedi bod yn lyn tro adeg oes yr ia.w Mewn rhai blynyddoedd yr oeddwn yn gweithio i'r Brodyr Jones, Caer Groes, Rhuthun ac yr oeddynt a sawl dyrnwr medi.
According to a report of the Salzburger Nachrichten, the Adeg cooperative currently operates 494 stores in Austria.
REWE notified the Commission of its intention to acquire a 75% share in ADEG, while AOGen would retain a minority interest of 25%.
Roedd Rhun ap Iorwerth yn erbyn niwcliar ar un adeg, ond pan oedd ganddo eisiau bod yn AS ar Sri Fon, wnaeth newid ei feddwl a chefnogi niwcliar.
Approval has been given by the European Commission for a deal giving Chiemgau and Sudbayern, two retail and wholesale companies belonging to the German EDEKA Group, and ADEG (tm)sterreich Genossenschaft der Kaufleute (A(tm)Gen) cooperative, joint control over ADEG (tm)sterreich Handelsaktiengesellschaft (A(tm)AG).
Roeddwn yno bum mlynedd yn ol ac yn falch o fod yno ar adeg pan oedd y fath obeithion gan yr Albanwyr am eu gwlad.
Ers hynny, mae'r gan wedi tyfu i fod yn un o'n caneuon mwya' poblogaidd yng Nghymru, ac yn anthem rymus a therapiwtig i bawb sydd angen cysur mewn cyfnodau tywyll - mae hyn oll yn gwneud synnwyr perffaith o gofio bod Hywel Gwynfryn wedi ei chyfansoddi ar adeg pan oedd yn teimlo'n isel, unig, hiraethus, ac yn bell o'i gartref.
MAE gen i flodyn gwyn yn tyfu yn fy ngardd a gefais gan wraig oedd yn byw yn Dwyran yr adeg honno, ond a oedd yn wreiddiol o Flaenau Ffestiniog.
Dyna ryfedd faint o fynd sydd ar ddillad gwisgo'n y gwely ar adeg y Nadolig fel pe na bai adeg arall pan fo angen y fath ddilladach.
OND roedd hi'n stori wahanol iawn ar un adeg, pan oedd pysgodfeydd ar hyd a lled y wlad yn ddigon cryf i gynnal, nid yn unig pysgota gyda genwair ond pysgota efo rhwydi ger yr aberoedd yn ogystal.