ADAR


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to ADAR: radar, Adar Sheni

ADAR

Shortened form of adenosine deaminase acting on RNA.

ADAR

Adenosine Deaminases Acting on RNA. A family of proteins involved in editing adenosine residues to inosine in double-stranded RNA (dsRNA). While this editing recodes and alters functions of several mammalian genes, its most common targets are noncoding repeat sequences. Specific adenosine residues of certain microRNA precursors are edited by ADAR1 and ADAR2.
References in periodicals archive ?
The Jerusalem Talmud raises another question about a leap-year: Is the first Adar the added month, or is the second Adar the added month?
Mae Islwyn ei hun wedi cael profiad o'r gwellhad a'r hyder a ddaw yn sgil trin yr adar ysglyfaethus.
O'r Galon: Adar Brith, S4C, Dydd Mercher (Wednesday), 9pm TRANSL888 it: Islwyn Jones from Denbighshire is a specialist trainer and handler of birds of prey.
ADAR serves about 100 small- and mid-sized businesses from around the world.
Am eu bod yn hedfan mor uchel yn yr awyr ac yn dychwelyd i'r ddaear mor anaml, mae'n fwy anodd cyfrif niferoedd y wennol ddu, ac mae'r Gymdeithas Gwarchod Adar yn pryderu fod y niferoedd yn disgyn.
Mae ambell i awgrym hefyd am sut i ddenu adar ac anifeiliaid i'r ardd," Yn gyfrol Gymraeg, mae Cynefin yr Ardd yn llawn ffotograffau a darluniau lliwgar.
CHICAGO, June 1, 2015 /PRNewswire/ -- ADAR IT and MK Capital are proud to announce that James Michelson has joined the firm as Chief Marketing Officer in a newly created position that reflects the firm's aggressive growth with funding from MK Capital.
Mae'r ceiliog yn lliw llwydlas golau, ac mae'r iar a'r adar ifanc yn frown hefo crwper gwyn a chynffon hir sydd a bariau arni, ac maen nhw weithiau yn cael yr enw 'ringtail' yn Saesneg.
Objectives : Participate in the economic recovery and job creation for Adar communities in
MAE byd natur yn destun difyrrwch i nifer fawr ohonom, ond efo'n bywydau prysur mae'r cyfle i fynd allan i'r awyr iach i weld adar ac anifeiliaid yn gallu bod yn brin.
Ond, yn wahanol i rai adar fel y robin neu'r barcud, tydi "fo" neu "fe" ddim yn swnio'n iawn wrth drafod y gwcw.
Purim, which occurs on the 14th of the Hebrew month of Adar (the 15th in Jerusalem), focuses on one of the major themes of Jewish history: The survival of the Jewish people despite the attempts of their enemies to destroy them.