-sialia

-sialia

suffix meaning "(condition of the) saliva": asialia, oligosialia, polsialia.