-pyrexia

-pyrexia

suffix meaning a "febrile condition": apyrexia, electropyrexia, physiopyrexia.