slangkop

slangkop

[Af.] urginearubella.
References in periodicals archive ?
In Oompie se agterkamer staan daar allerhande bestanddele, maar die interessantste is die glasflesse met hul vreemde inhoude, van die slangkop tot die kop van 'n mens wat in versterkwater gepreserveer word (91-3).