propfhebephrenia

propfhebephrenia

An obsolete term for hebephrenia (immature behaviour) with mental retardation.