pinnal


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.
Related to pinnal: pinnal alopecia

pin·nal

(pin'ăl),
Relating to the pinna.

pin·nal

(pin'ăl)
Relating to the pinna.

pinnal

pertaining to or emanating from the pinna, e.g. pinnal alopecia. See also auricular, ear.

pinnal cartilage
see auricular cartilage.
pinnal fissure
see ear fissure.
References in periodicals archive ?
Mone nooleotsa pinnal on nahtavad vaga uhtlased poikjoonekesed (joon 6), mille puhul tekkis kusimus, kas need voiksid olla viili voi raspli jaljed.
31) Vahemal maaral tuleb esile see, et Eesti linnade erinevust tajutakse just kultuurilisel pinnal.
Tanapaeval on keraamikatupoloogiaid oluliselt korrigeerinud savinoukildude pinnal sailinud vaikestest soestunud orgaanikakogustest (karboniseerunud toidujaanustest) tehtavad AMS- (Accelerator Mass Spectrometry) dateeringud, saadud vanuste kalibreerimine paikeseaastateks.
12) Rahvajuttudes valjenduv rassiliste, usuliste ja poliitiliste vastuolude pinnal arenenud uskumuste ning eelarvamuste traditsioon voib pusida sajandeid ja mojutada kogukondadevahelisi suhteid.
Hambaaugud, mis jaid allapoole alveolaarkaart voi mis polnud silmaga fikseeritavad, naiteks vaga vaikesed augud hammaste aproksimaalsel pinnal, pole registreeritud, kuna hambaid vaadeldi loualuus in situ.