phren


Also found in: Dictionary, Encyclopedia.

phren

(fren),
1. Synonym(s): diaphragm (1)
2. The mind.
[G. phrēn, the diaphragm, mind, heart (as seat of emotions)]

phren

[fren]
Etymology: Gk, mind
1 the diaphragm.
2 the mind.

phren

The Greek root for:
(1) The mind;
(2) Diaphragm; diaphragma [NA].
References in periodicals archive ?
Cerrig yw'r waliau, a phren sydd dan draed, ond mae'r gwely yn gyfforddus, ac mae'n gynnes.
I'r gogledd o Lyn Tegid, mae cymaint a phedair safle lle codwyd cestyll o bridd a phren - sef ar hyd lannau'r Dyfrdwy, rhai yn Normanaidd ac eraill o bosib yn rhai Cymreig, yr holl gestyll yn awgrymu fod rheoli a chadw threfn ar yr ardal yma wedi bod yn bwysig yn ystod y Canol Oesoedd.
FEL arfer darllen erthygl ddiddorol Bethan Wyn Jones am Gadair Idris a phren y ddannoedd (sedum rosea), y roseroot yn Saesneg.